Hennings notatkruseduller

Her er, som vi lovede for lang tid siden, Hennings notater, med autentiske kruseduller.