Beviset for Oles Eksistens

På lytternes opfordring anmeldes Ny Alliance med Captain Khader der kæmper mod Hovedskrullen Pia.


New Avengers 1: Breakout
ISBN 0-7851-1479-3
$14,99
New Avengers 2: Sentry
ISBN 0-7851-1672-9
$14,99
New Avengers 3: Secrets &Lies
ISBN 0-7851-1706-7
$14,99
New Avengers 4: The Collective
ISBN 0-7851-1987-6
$14,99
New Avengers 6: Revolution (HC)
ISBN 0-7851-2445-4
$19,99
New Avengers 7: The Trust (HC)
ISBN 978-0-7851-2502-0
$24,99
Mighty Avengers 1: The Ultron Unitiative (HC)
ISBN 978-0-7851-2370-5
$19,99
The New Avengers: The Illuminati (HC)
ISBN 978-0-7851-2436-8
$19,99
Avengers: The Initiative 1: Basic Training (HC)
ISBN 978-0-7851-2160-2
$19,99
Young Avengers 1: Sidekicks
ISBN 0-7851-2018-1
$14,99
Young Avengers 2: Family Matters
ISBN 0-7851-1754-7
$14,99
Køb Ikke!
ISBN 978-0-7851-2790-1
$10,99

Denne gang er der anmeldt for 990 kr. I alt er der anmeldt for 1715 kr siden d. 4/6-08